Walenty Wróblewski

Urodzony 27 czerwca 1954 roku w Bielsku Podlaskim. W roku 1974 ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu. Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie (1974-1978). Dyplom z malarstwa w pracowni Andrzeja Kołodziejka w r. 1978. W UMCS pracuje od 1983 roku. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki w latach 1986-87, 1990-91. Laureat licznych nagród artystycznych m.in. trzykrotnie I nagrody w konkursie „Grafika, rysunek roku” w Lublinie. Staż artystyczny w PWSSP w Gdańsku (obecnie ASP) w pracowni profesora K. Ostrowskiego. Przewód kwalifikacyjny na stanowisku adiunkta I i II stopnia na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Zrealizował ok. 40 wystaw indywidualnych oraz uczestniczył w ponad 100 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.

Comments are closed here.