Urszula Tekieli

Urszula Tekieli – malarstwo – o mnie:Urszula Tekieli ukończyła studia magisterskie w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego – Filia w Cieszynie
w zakresie Projektowania Graficznego w roku 2005. Obecnie zajmuje się malarstwem oraz projektowaniem graficznym.
Inspiruje się malarstwem Łempickiej, Nowosielskiego, grafiką Stryjeńskiej, jak również grafiką Art Deco. Zainteresowania artystki oscylują wokół szeroko pojętej sztuki lat międzywojennych oraz powojennych.Jej prace malarskie są obecne w galeriach oraz prywatnych zbiorach w Polsce i Europie.

Urszula Tekieli graduated from the University of Silesia, Institute of Arts in Cieszyn in Graphic Design in 2005.
Currently she is working on painting and graphic design. She is inspired by the painting of Łempicka, Nowosielski,
Stryjeńska as well as the Art Deco graphics. The artist\’s interests revolve around the broadly understood art of the interwar period.
Her paintings are in several galleries and private collections in Poland and Europe

Comments are closed here.