Robert Tomak

Absolwent Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej WSP (obecnego Uniwersytetu Zielonogórskiego), dyplom w pracowni prof. Jana Berdyszaka w 1996 r. W latach 1996-97 odbył staż na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na Wydziale Rzeżby u prof. Antoniego Porczaka. Uprawia rzeżbę, malarstwo i rysunek. Prowadzi pracownię plastyczną „Studio Rzeżby”, w której wykonuje statuetki, medale i tablice pamiątkowe. Jest laureatem nagrody „Animator Roku 2001” Zielonogórskiego Ośrodka Kultury oraz stypendium twórczego i artystycznego Miasta Zielona Góra 2003.

Comments are closed here.