PSPS

PSPS

Poznańskie Stowarzyszenie Promocji Sztuki

pspszostało zarejestrowane przez Sąd Wojewódzki w Poznaniu 1 września 1997 roku. Idea powstania Stowarzyszenia zrodziła się z potrzeb młodych artystów, interesów odbiorców sztuki i kolekcjonerów.

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 • promocja młodych poznańskich twórców oraz stwarzanie warunków dla ich artystycznego rozwoju
 • promocja wybitnych twórców reprezentujących różne dziedziny plastyki poznańskiej
 • wspieranie działań interdyscyplinarnych twórców środowiska poznańskiego
 • kreowanie modelu „świadomego odbiorcy sztuki”
 • popularyzacja sztuki współczesnej wśród przedstawicieli różnych środowisk
 • tworzenie postaw motywujących do kontaktu z dziełami sztuki, eksponowania ich lub nabywania
 • umożliwianie aktywnego uczestnictwa w tworzeniu i rozwoju rynku sztuki
 • szeroka informacja o bieżących wydarzeniach artystycznych w kraju

Stowarzyszenie zamierza realizację celów poprzez:

 • organizowanie wystaw, aukcji, plenerów i spotkań
 • prowadzenie działalności wydawniczej
 • inicjowanie działań kulturalnych
 • przyznawanie stypendiów i wyróżnień
 • tworzenie funduszy sztuki
 • pozyskiwanie środków i funduszy na wyżej wskazaną działalnośc
 • rozwój kontaktów i współpracy z organizacjami o podobnym charakterze w kraju i za granicą.

Obecnie PSPS tworzy kilkudziesięciu członków, których wspólne działanie pozwoliło zorganizowac wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych w galerii Garbary 48 i poza nią. Cyklicznie odbywa się konkurs IN SPE dla absolwentów wydziału grafiki poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Stowarzyszenie było także organizatorem ogólnopolskiego konkursu graficznego pn. „Miasto i Człowiek” przy okazji obchodów 750-lecia lokacji m. Poznania.

Prezesem PSPS jest Pan prof. Tadeusz Kowalski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Siedziba PSPS mieści się w galerii Garbary 48 w Poznaniu, tel./fax: 061 852 91 70

Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Poznań Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, od dnia 08.07.2008 r. Poznańskie Stowarzyszenie Promocji Sztuki posiada status organizacji pożytku publicznego.

konto bankowe BZ WBK S.A. 19 1090 1362 0000 0000 3606 8320

Serdecznie zapraszamy do współpracy osoby i instytucje zainteresowane rozwojem kulturalnym Poznania, życzymy wiele satysfakcji z pracy na rzecz młodych twórców, z kontaktów towarzyskich, o czym zapewniamy, wielokrotnie sami jej doświadczając

członkowie PSPS