Paweł Kwiatkowski

Urodzony w 1981 w Tykocinie, absolwent Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Od 2011 roku zatrudniony na stanowisku asystenta w macierzystej uczelni2017 roku uzyskał stopień doktora. Miał kilkanaście wystaw indywidualnych oraz uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach krajowych i zagranicznych.

 Nagrodzony naMiędzynarodowym Triennale Grafiki w Belgradzie w 2014, na Międzynarodowym Triennale Grafiki w Krakowie
 w 2015 i na Międzynarodowym Biennale Grafiki w Sfantu Gheorghe w Rumunii w 2016.

Comments are closed here.