Mirosława Smerek-Bielecka

Urodziła się w Giżycku na Mazurach. Studiowała malarstwo na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dyplom uzyskała w 1979 roku w pracowni prof. Mieczysława Wiśniewskiego. Wielokrotnie reprezentowała środowisko olsztyńskie na wystawach ogólnopolskich i międzynarodowych, ostatnio w Salonie Jesiennym w Paryżu. Była stypendystką Ministerstwa Kultury i Sztuki w 1984 r. Autorka ponad dwudziestu wystaw indywidualnych, uczestniczka kilkudziesięciu wystaw zbiorowych. Prace w zbiorach muzeów polskich, kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

Comments are closed here.