Michał Strugalski

Urodzony w 1980 roku w Poznaniu, absolwent tutejszego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych , a następnie Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.

Wystawy indywidualne i zbiorowe w Polsce i za granicą (Niemcy, Hiszpania, Holandia)

Comments are closed here.