Marian Danielewicz

urodził się w 1946 roku w Wieluniu. Studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1965-70. Dyplom w pracowni prof. Bronisława Kierzkowskiego. Uprawia malarstwo sztalugowe. Od 1975 r. wystawia indywidualnie oraz bierze udział  w licznych zbiorowych wystawach środowiskowych. Prace w zbiorach prywatnych, muzeach i instytucjach w kraju i za granicą.

Comments are closed here.