Marcin Radziejewski

Urodził się w 1977 roku w Zamościu. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu. Dyplom i specjalizacja – ceramika. W roku 2003 otrzymał dyplom poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Rzezby – specjalnośc – Małe Formy Rzezbiarskie w pracowni prof. Józefa Kopczyńskiego. Obecnie pełni obowiązki asystenta w IV Pracowni Rzezby na ASP w Poznaniu.

2002 – Stypendium na rok akademicki 2002/2003 ufundowane przez Pana Jerzego Gruszkę, Prezesa Zarządu Energetyki Poznanskiej S.A.

1998 – ,,Stypendium Artystyczne,, Ministra Kultury i Sztuki

Comments are closed here.