Krzysztof Tomalski

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie po dyplomie w roku 1989, pracuje jako asystent, a potem adiunkt w Pracowni Miedziorytu. Uprawia grafikę i malarstwo. Jest uczestnikiem wielu krajowych i zagranicznych wystaw graficznych. Laureat licznych nagród i wyróżnień.

Comments are closed here.