Krzysztof Skórczewski

Studiował w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom na Wydziale Grafiki otrzymał w 1971 roku. W Królewskiej Szkole Artystycznej w Sztokholmie wykonał pierwsze swoje miedzioryty w 1977 r. Tworzy grafiki, pastele, akwarele. Opiekę nad pracownią drukarską w Krakowie sprawuje żona Magda. W latach 1995 – 2004 był profesorem w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie, obecnie jest profesorem na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Prace w zbiorach / wybór:  Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Biblioteka w Warszawie, Państwowa Galeria Sztuki w Łodzi

za granicą:  Towarzystwo Albertina we Wiedniu, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku, Kunsthalle w Berlinie, NDA Galery w Sapporo, Papieska Rada Kultury w Watykanie, Akademia Europea w Londynie, Harvard University, Berkley University.

– również w zbiorach osób prywatnych w kraju i za granicą. Uczestnik wielu wystaw, laureat licznych nagród i wyróżnień.

Comments are closed here.