Józef Kaliszan (1927-2007)

Studia: Wydział Rzeźby, Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych, Poznań. Dyplom w pracowni profesora Bazylego Wojtowicza, 1950. Po wojnie pracował przy rekonstrukcji płaskorzeźb na kamienicach poznańskiego Starego Miasta. Jeden z założycieli i czołowych twórców Grupy Artystycznej R-55, dla której podstawą poszukiwań twórczych był realizm. Autor między innymi: pomnika Ofiar Obozu Pracy na Stadionie Miejskim w Poznaniu; pomnika Upamiętniającego Więźniów Hitlerowskiego Obozu Zagłady w Żabikowie pod Poznaniem. Laureat krajowych konkursów na projekty pomników (niezrealizowane). Twórczość w zakresie rzeźby, malarstwa, rysunku, scenografii.

Comments are closed here.