Jacek Gramatyka

Studia w zakresie malarstwa na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu w prac. prof. Stanisława Borysowskiego i doc. Barbary Steyer w 1982 r. Od 1983 r. praca w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa w Zakładzie Technologii i Technik Malarskich. Udział w spotkaniach i sympozjach poświęconych problemom technik i technologii malarstwa. Prowadzi zajęcia w Pracowni Malarstwa i Rysunku Współczesnego oraz w Pracowni Rysunku i Malarstwa Dawnego. W 1996 r. pobyt stypendialny w Bath College of Art w Anglii.

Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Kształcenia Artystycznego w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa. Pracuje także na Wydziale Malarstwa ASP w Poznaniu, gdzie prowadzi Pracownię Technik Malarskich i Rysunkowych. Zajmuje się malarstwem olejnym i akwarelowym. W 2005 roku pobyt na Wydziale Sztuk Pięknych University of Hertfordshire w Anglii w ramach programu Erasmus.

Comments are closed here.