Henryk Ożóg

Urodził się w 1952 roku, studiował na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie, dyplom w pracowni prof. Mieczysława Wejmana w roku 1981. Obecnie jest prodziekanem macierzystego wydziału, prowadzi pracownię Wklęsłodruku. Wystawiał w wielu krajowych muzeach i galeriach, również w Niemczech, Francji, Austrii, Szwecji, Hiszpanii, Szwajcarii, Australii. Uczestniczył w ok. 200 wystawach zbiorowych prezentujących polską grafikę w kraju i za granicą.

Comments are closed here.