Edmund Łubowski (1918-1993)

Edmund Łubowski (1918-1993) – artysta malarz, grafik, twórca realizacji z dziedziny malarstwa ściennego. W 1935 roku rozpoczął naukę w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych w Poznaniu (w późniejszym Państwowym Instytucie Sztuk Plastycznych). Więzień obozu koncentracyjnego Sachsenhausen-Oranienburg. Pod koniec 1945 roku rozpoczął dalsze studia artystyczne w Państwowym Instytucie Sztuk Plastycznych w Pracowni Grafiki prof. Jana Wronieckiego, które ukończył w 1947 roku. Do roku 1965 malarstwo Edmunda Łubowskiego istniało pod silnym wpływem założeń koloryzmu polskiego. Szereg podróży artystycznych, podejmowanych przez artystę od połowy lat 60. ubiegłego wieku, wpłynęło na wytworzenie się indywidualnego stylu jego dojrzałego malarstwa, w którym zauważalna była synteza inspiracji płynących z dzieł Starych Mistrzów oraz syntetycznego obrazowania przedstawianych motywów z elementami wysokiej klasy harmonii kolorystycznych proponowanych układów barwnych. Malarstwo Edmunda Łubowskiego odniosło spory sukces na zachodnioniemieckim rynku sztuki w latach 70. XX wieku. Wiele jego obrazów znajduje się obecnie w zbiorach prywatnych, w tym w kolekcjach zagranicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.