Dariusz Kaca

Urodzony w 1960 roku, mieszka w Nowej Wsi k/Kutna. Studia w PWSSP w Łodzi (obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego), Wydział Grafiki i Malarstwa 1983-1989. Doktor habilitowany w dziedzinie sztuk plastycznych. Pedagog w ASP w Łodzi. Prodziekan Wydziału Grafiki i Malarstwa. Zajmuje się grafiką i książką artystyczną, tworzy obiekty przestrzenne graficzno-malarskie , maluje niezależne obrazy. Wystawy indywidualne i zbiorowe w Polsce i za granicą.

Comments are closed here.