Agnieszka Błędowska

Dyplom PWSSP /ASP/ w Poznaniu na wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeżby w 1993 roku w Pracowni Rysunku prof. Andrzeja Pepłońskiego.

Od 1993 do 2003 asystentka w Pracowni Intermediów w Instytucie Sztuki i Kultury Plastycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego. W 2002 I  Stopień Kwalifikacji Artystycznej: Grafika, Wydział Malarstwa i Grafiki ASP w Gdańsku. Od 2005 wykładowca PWSZ w Głogowie. Od 2007 na Wydzaiale Artystycznym WSUS w Poznaniu.

Udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych.

Zajmuje się grafiką, rysunkiem, fotografią, obiektem

Comments are closed here.