Adrianna Andryszewska

Urodziła się w 1967 r. w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Malarstwa Grafiki i Rzezby w PWSSP (dziś ASP) w Poznaniu, w pracowniach doc. Jacka Waltosia, prof. Tadeusza Jackowskiego (dyplom w 1992 r.). Uprawia malarstwo olejne. Czynna w zakresie grafiki warsztatowej, rysunku i fotografii. Prace w zbiorach prywatnych w Niemczech, Szwajcarii i Grecji. Mieszka i pracuje w Poznaniu.

Comments are closed here.