Adam Małek

Urodził się w Krakowie, w roku 1955.  Studiował  na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Malarz i grafik. Autor kilkunastu wystaw indywidualnych i ponad stu zborowych w kraju i za granicą. Laureat nagród w konkursach graficznych.  Prace w polskich i zagranicznych zbiorach prywatnych i muzealnych.

Comments are closed here.