GALERIA

Galeria

Galeria Garbary 48 powstała w grudniu 1990 roku. Od początku działalności swoje zainteresowanie koncentruje na prezentacji współczesnej sztuki polskiej, grafiki, malarstwa i rzeżby. W ciągu 27 lat działalności zorganizowała ponad 200 wystaw, pokazów, koncertów i zdarzeń ulotnych. W 1992 roku współtworzyła wraz z fundacją "Wieś Artystyczna" ogólnopolski Tydzień Młodej Sztuki. W 1995 roku wyodrębniły się Galeria Malarstwa i Rzeźby Garbary 48, i Galeria Grafiki Garbary 48. W 1996 roku współinicjowała powstanie Pracowni Zastępczej. W roku 1997 przy Galerii Grafiki Garbary 48 powstało Poznańskie Stowarzyszenie Promocji Sztuki, grupujące kolekcjonerów i pasjonatów, pragnących promować twórczość młodych poznańskich grafików, prowadzące odrębną działalność wydawniczą i wystawienniczą. Prace związanych z nią artystów prezentuje również w innych ośrodkach (Warszawa, Kraków, Wrocław, Szczecin). Współpracuje z wieloma galeriami w Polsce i na świecie.