Krzysztofa Zwierz-Ciok

urodzona w roku 1963, studia w latach 1986-91 na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowniach prof. Janiny Kraupe-Świderskiej i prof. Jerzego Nowosielskiego. Dyplom w prac. prof. J. Nowosielskiego. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Prace w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.