Categories for artyści

Marta Bilecka

30 września, 2020 3:44 pm Published by

absolwentka ASP w Łodzi (2002 r) Wydziału Grafiki i Malarstwa. Aktualnie rozwija najczęściej cykle pod tytułem „Perfect Moment” czy „Blue Universe”, które wprowadzają nastrój... View Article

Beata Bigaj

3 lutego, 2020 3:07 pm Published by

Absolwentka Wydziału Grafiki ASP w Krakowie. W 2012 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne na Wydziale Malarstwa ASP Kraków. Swoje... View Article

BEAta Pflanz

18 grudnia, 2019 11:59 am Published by

BEAta Pflanz (1961)– urodziła się w Poznaniu, mieszka w Suchym Lesie. Niezależna artystka interdyscyplinarna, także kurator sztuki, pomysłodawca i organizator akcji artystycznych różnego... View Article

Józef Kaliszan (1927-2007)

11 grudnia, 2019 12:19 pm Published by

Studia: Wydział Rzeźby, Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych, Poznań. Dyplom w pracowni profesora Bazylego Wojtowicza, 1950. Po wojnie pracował przy rekonstrukcji płaskorzeźb na kamienicach... View Article

Jan Brodziak

23 listopada, 2019 11:21 am Published by

Jan Brodziak w 1975 roku uzyskał dyplom w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. T. Dominika. Dodatkowo uzyskał specjalizację z tkaniny artystycznej... View Article

Paweł Kwiatkowski

14 grudnia, 2018 4:24 pm Published by

Urodzony w 1981 w Tykocinie, absolwent Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Od 2011 roku zatrudniony na stanowisku asystenta w macierzystej uczelni. W 2017 roku uzyskał stopień doktora. Miał kilkanaście... View Article

Piotr Kurzawski

24 lipca, 2018 12:33 pm Published by

Piotr Kurzawski urodzony w Poznaniu 21 listopada 1958 roku. Ukończył studia w PWSSP w Poznaniu,uzyskując dyplom z malarstwa w pracowni profesora Jacka Waltosia w 1986 roku.

Iwona Góraj

14 grudnia, 2017 5:56 pm Published by

Dyplom 1994 z malarstwa u prof. S. Gierowskiego i z tkaniny art. u prof. W. Sadleya w ASP w Warszawie. Studiowała malarstwo u prof. St. Rodzińskiego w... View Article