Bożena Lesiak

Urodzona w Jarosławiu w roku 1952

1972-77 studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

Dyplom na Wydziale Malarstwa

1977-79 podyplomowe Studium Scenografii Teatralnej, Telewizyjnej i Filmowej

                w Krakowie.

Jest Autorką wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą.